Soğuk Depo Paneli
Soğuk depo panelleriyle soğutma tesis ve gereçlerinin ideal bir şekilde mevcut durumunu koruması sağlanır.Bunu sağlamak için de iyi bir soğutma kapasitesi hesabı yapmak gerekir.

Bir soğuk depo için iyi bir soğutma kapasitesi hesabında ise aşağıdaki altı madde halinde belirtilen unsurlar soğuk depo paneli için göz önünde bulundurulur.
- Duvar,döşeme,tavan ve kapılardan geçen ısı
- Duvar,çatı ve güneşe bakan kapılardan geçen solar radyasyon
- Çalışan personelin yaydığı ısı
- Motor ve diğer ısı üretme cihazlarının yaydığı ısı
- Dışarıdan sızan havayı veya vantilasyonla soğuk depoya alınan  havanın depo rejimine getirmek için gerektiği ısı
- Depolanacak yiyeceklerin soğutulması için çekilecek ısı
Yukardaki tüm maddeler dikkate alındığında soğuk depo panelleri bu hususta önemli bir rol oynamaktadır.Çünkü yüksek kalitede bir izolasyon ve hijyenik bir ortam için soğuk oda paneli entegrasyonunda yüksek basınçlı poliüretan maddesi kullanılarak izolasyon için mükemmel bir sonuç ve montaj için kolaylık sağlanır.Günümüzde teknolojiden de yararlanılarak entegrasyon sırasında poliüretan ile doldurulmuş sandviç panel üretilerek montaj kolaylığı ve teknik özelliklerinin yüksek kalitede olması sağlanmıştır.
 
 
Pro WEB